Kıvanç Demirelli

Danışman


Özgeçmiş

Kıvanç Demirelli, danışmanlık ve yöneticilik alanında 20 yıldan fazla deneyime sahiptir. İnşaat projelerini hukuki ve mali açıdan ele alarak başarılı bir şekilde yönetmiş ve yenilenebilir enerji sektöründeki start-up projeleri de dahil olmak üzere şirketlere iş geliştirme uzmanlığı sağlamıştır. Demirelli, son 10 yılda, kısmen Geçici Yönetici olarak görev yaptığı dönüşüm, strateji, inovasyon ve kalkınma odaklı projelere yer almıştır. Danışmanlık odak noktası güçlü mühendislik becerilerinin yanı sıra uluslararası deneyimlerine de dayanarak yeniden yapılanma (restructuring) ve yeniden yönlendirme (re-alignment), bütünsel iş geliştirme ve operasyonel iyileştirmelerdir.