Değerlerimiz

GEMS Schindhelm'in temsil ettiği değerler; beceri, profesyonellik ve dürüstlüktür. Bu sayfada değerlerimiz ve eylemlerimiz hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Olağanüstü Hizmetler

Olağanüstü düzeyde hukuki bilgi sahibi olmak bizim için yeterli değildir. Başarılı olmanızı ve hedeflerinize ulaşmanızı istiyoruz. Bizim için olağanüstü hizmetler, ihtiyaçlarınız doğrultusunda şekillenen ve ilerlemenize yardımcı olan yaratıcı, pratik ve ekonomik açıdan mantıklı çözümlerden ibarettir. Uzmanlarımız kendilerini devamlı geliştirmekte, yeni fikirler ve çözüm önerileri üretmektedir. Bu şekilde girişimci olarak karşılaşabileceğiniz tüm engelleri sizin için gözetmekteyiz.

Lokal ve Global Yönelim

Lokal yetkinlik ve global erişim kavramlarının birbiri ile çelişkili olmadığına inanıyoruz. Bu çerçevede birliğimizi, kökenini Almanca dilinden alan uluslararası bir yapı olarak tanımlıyoruz. Avukatlarımız Almanca ve İngilizcenin yanı sıra yerel lisanlarına da hakimdir.

Kişisel Hizmet

Müvekkillerimize kişisel ve doğrudan hizmet sağlamaktayız. Sizinle şahsen irtibatta bulunan avukatımız size her açıdan hizmet sağlamakta ve gerektiğinde yurt dışında veya aynı lokasyonda bulunan ve özel çalışma alanlarında uzmanlaşmış olan avukatlarımız ile aranızda köprü kurmaktadır. Amacımız hızlı, yetkin ve bürokratik engellerden uzak bir şekilde hizmet sağlamaktır.

Uzmanlık ve Takım Çalışması

Avukatlarımız aynı zamanda hem uzman hem de takım oyuncusu olup bu iki kavramın birbiri ile çelişmediğine inanmaktayız. Avukatlarımız kendi alanlarında son derece yetkindir ve aynı zamanda ihtiyaçlarınıza uygun, disiplinlerarası ve sınıraşan bir takım oluşturma becerisine sahiptir.

Profesyonellik ve Dürüstlük

Müvekkillerimiz ile kurduğumuz ilişkilerin temelinde profesyonellik, dürüstlük ve güven bulunmaktadır.