İş Hukuku

İş Hukuku, firmanızın günlük işleyişi kadar çeşitlidir. Ekibimiz, bireysel ve toplu iş hukuku konularında danışmanlık sağlamakta ve size insan kaynakları yönetimi ve gelişimi alanlarında destek olmaktadır.

Faaliyet alanımız, kompleks iş sözleşmelerinden ve fesih protokollerinden şirket içi anlaşmalara ve sendika hukukuna, geçici görevlendirme ve iş ilişkisinde veri korumasına kadar uzanmaktadır.

İhtilafa düşülmesi halinde, yerel mahkemeler huzurunda her koşulda müvekkillerimizin menfaatlerini gözetmekteyiz. İdari makamlar veya sendika ile işçi temsilcileriyle yapılan görüşmelerde sizi temsil etmekteyiz.

Stratejik personel kararlarına ek olarak, yönümüzü belirleyen temel unsur sözleşmesel esaslardır. Ekibimiz, uzun yıllara dayalı tecrübesi sebebiyle iş sözleşmelerinin içerdiği riskleri bilmekte ve sizin için hukuki zemini sağlam olan, gelecek odaklı ve kişiselleştirilmiş sözleşmeler hazırlamaktadır. İş sözleşmeleri, geçici personel görevlendirme sözleşmeleri, ek protokoller ve yöneticiler veya yönetim kurulu üyeleri ile yapılan sözleşmeler faaliyet alanımızın kapsamına girmekte, böylece firmanızın risk yönetimine destek sağlamaktayız.

Mevcut iş ilişkisinin devamı süresince doğabilecek sorunların yanı sıra fesih ve ikale anlaşmaları bakımından da hem mahkemeler nezdinde hem de mahkeme dışı süreçlerde size destek sağlamaktayız.

Bir diğer odak noktamız ise yeniden yapılandırmalar, işletmesel kısıtlamalar ve değişiklikler ile işletmelerin kapatılması konularında ulusal ve uluslararası müvekkillerimize sağlanan ve pek çok kez sınır aşan danışmanlık hizmetlerimizdir. Projelerinizin başlangıcından itibaren size eşlik etmekte, ilk fikirden stratejik planlama sürecine kadar destek sağlamakta, atacağınız adımlar konusunda tavsiyelerde bulunmakta ve uygulama aşamasında dahi yanınızda durmaktayız. Bazen halihazırda kaçınılmaz olarak görülen bir şirket devrinin bu şekilde engellenmesi mümkün olabilmektedir. Aksi halde mesuliyetinize ilişkin riskler sözleşmeler vasıtasıyla ciddi oranda azaltılabilmektedir.

Uzmanlarımız iş hukuku alanında sizlere özenle eşlik etmekte, birleşme sonrası düzenlemelerde destek sunmaktadır.

Yasa hükümlerine ek olarak, iş hukuku içtihatlardan ağır biçimde etkilenmektedir. Ekibimiz dinamik olup, yasal girişimler yahut hakimler tarafından verilen temel kararlara ilişkin mevcut gelişmeleri sizler için takip etmektedir. Böylece hangi alanların gelecekte kritik önem taşıyacağı tarafımızca bilinmekte ve beklentileriniz konusunda sizlere danışmanlık yapabilmekteyiz.

Odak Noktalarımız

 • Her türlü iş sözleşmeleri
 • İşten çıkarma, fesih sözleşmeleri
 • Şirketlerin devri ve yeniden yapılandırma önlemleri
 • Durum tespit denetimleri
 • İşçi katılımı, ek yöntemler
 • Kısa süreli yöntemler
 • İşçinin korunması ve çalışma süreleri
 • Toplu sözleşmelerde yeniden düzenlemelere gidilmesi
 • Mahkemeler nezdinde temsil
 • Ücretler ve fesihlere dair iç kurallar, yasal olarak hazırlanması gereken iç yönergeler
 • Çalışma süresi, fazla çalışma danışmanlığı ve fazla çalışma usulü
 • Çalışma izinleri
 • İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde sözleşme ve cevap formları düzenlenme