Denetim

Mali tabloların yasal ve ihtiyari denetimi, çoğu şirket için zaten günlük yaşamın bir parçasıdır. Müşterilerimizle çözüm odaklı bir işbirliği yürütüyoruz. Aynı şekilde, şirkete özgü koşulları dikkate almak ve ekonomik verimlilik ilkesini korumak için risk ve süreç odaklı bir denetim yaklaşımına özel önem veriyoruz. Çalışmalarımızda hem ulusal hem de uluslararası mesleki standartları dikkate alıyoruz.

Geleneksel finansal tablo denetiminin yanı sıra, müşterilerimize bir dizi başka denetim hizmeti de sunmaktayız. Yasal özel denetimlere ek olarak, kurumsal yapıları optimize etmek ve karar vericiler için şeffaflığı artırmak amacıyla gönüllü denetimler de sunuyoruz.

Odak Noktalarımız

  • Bağımlılık raporunun denetimi
  • Suistimal önleme denetimi
  • Mali planların gerçekleşebilirliğinin denetlenmesi
  • Yıllık ve ara dönem mali tabloların denetlenmesi
  • Özel amaçlı mali incelemeler ve denetimler
  • Münferit bilanço kalemlerinin denetimi
  • Yeniden yapılandırma denetimleri