Haberler

28.06.2023 - Yapay Zeka Yasası

Avrupa Parlamentosu yapay zekaya ilişkin ilk düzenlemeyi (''Yapay Zeka Yasası'') kabul ederek yasaya dönüştürülmesine bir adım daha yaklaştı. Konsey tarafından kabul edildiğinde, bu yasa şimdiye kadar çıkarılan ilk yapay zeka yasası olacak.

05.05.2023 - Alman Tedarik Zinciri Durum Tespit Yasası ("Alman Tedarik Zinciri Yasası")

Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası nedir? Hangi şirketler Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasasına uymakla yükümlüdür? Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası kapsamındaki yasaklı faaliyetler nelerdir? Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası kapsamında şirketlerin yükümlülükleri nelerdir? Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasasına uymamanın cezası nedir?

22.10.2021 - Türkiye Paris İklim Anlaşması’nı Onayladı

Paris Anlaşması iklim krizini önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 2015 yılında imzalanıp 2016 yılında yürürlüğe giren uluslararası bir anlaşmadır. Anlaşmanın amacı küresel ortalama sıcaklık yüzeyindeki artışı 2 derece ile sınırlandırmak mümkünse 1,5 derecenin altında tutmaktır. Sıcaklık artışının bu şekilde sınırlandırılması ile iklim değişikliği risklerinin azalacağı düşünülmektedir.

18.10.2021 - Yargıda E-Duruşma Dönemi Başladı

Covid-19 salgını ile birlikte adliyelerde alınmaya başlanan önlemler kapsamında elektronik duruşmaya geçiş sürecinde de hızlı gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen ve duruşmalara video konferans ile katılım olanağı getiren e-Duruşma sistemi, tarafların koronavirüsten korunmaları bakımından önemli olduğu kadar, yargı masraflarının azaltılması anlamında da büyük bir adım oldu.

Son dönemde Ulusal Yargı Ağı Projesi’nde (“UYAP”) yaşanan gelişmeler, UYAP’ın kullanımının artması ve birçok diğer kamu kurumunun da bu sisteme entegre edilmesi ile birlikte yargılama süreçlerinde yaşadığımız dijitalleşme süreci son olarak e-Duruşma imkanının da getirilmesi ile ivme kazanmıştır.

27.01.2021 -

Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru hayatımıza hızlı bir şekilde giren ve aynı hızla her gün gelişmeye devam eden bilişim teknolojileri ve İnternet, bugün gündelik yaşamın her alanında kendisine yer bulmaktadır. Bilişim dünyası, inovasyonlarla insan hayatını son derece kolaylaştırmış olmakla birlikte, bu durumun bir sonucu olarak kişisel verilerimiz de siber ortama aktarılmış bulunmaktadır. Bilişim sistemlerinin gerek bu denli geniş bir veri havuzunu bünyesinde barındırması, gerekse sağladığı kimlik gizleme olanağı hukuka aykırı sonuçlar doğuracak eylemlerin artmasına zemin hazırlamıştır. Bu eylemlerin artışı sonucunda da “bilişim suçu” kavramı hayatımıza girmiş ve bu suçlardan mağdur olanların korunması adına hem ulusal kanunlarla hem de uluslararası sözleşmelerle bu alanda düzenleme yapılması gerekliliği doğmuştur. Bu noktada bilişim suçlarını öncelikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“Kanun”) ardından 1 Temmuz 2004 tarihli Avrupa Birliği Siber Suçlar Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında incelemeyi gerekli görüyoruz.

12.01.2021 - Yargıda E-Duruşma Dönemi Başladı

Covid-19 salgını ile birlikte adliyelerde alınmaya başlanan önlemler kapsamında elektronik duruşmaya geçiş sürecinde de hızlı gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen ve duruşmalara video konferans ile katılım olanağı getiren e-Duruşma sistemi, tarafların koronavirüsten korunmaları bakımından önemli olduğu kadar, yargı masraflarının azaltılması anlamında da büyük bir adım oldu.

01.07.2020 - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun İşyeri Kirası ile İlgili Hükümleri

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) kira sözleşmelerine dair hükümleri, 01.07.2020 tarihinden itibaren işyeri kiraları için de uygulanmaya başlayacaktır.

01.05.2020 - Ticari iletişim ve Ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler

Günümüz çağında gelişen teknoloji ile gerek tüketicilerin gerekse tacirlerin yönelimleri elektronik ticaretin hızla yaygınlaşmasına ve buna bağlı sektörlerin gelişmesine sebep olmuştur. Elektronik ticaret, yalnızca kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını değiştirmekle kalmamış; tacirlerin reklam, tanıtım, kampanya gibi pazarlama pratiklerini de değiştirmiştir.