Haberler

17.06.2024 - Alliance: Çin Veri Koruma Labirenti: Yasal Veri İhracatı İçin Kılavuz İlkeler

2022'nin başından bu yana Çin'de çok sayıda veri koruma kanunu yürürlüğe girmiştir. Başlangıçta bu yasalarda gerekli somutlaştırma ve uyumlaştırma yapılmadığından, Çin'deki yabancı şirketler için bu yasaların özel kapsamını ve önemini değerlendirmek de zordu. Daha sonra 2023 ve 2024 yıllarında, veri koruma kanununda çok sayıda yasal değişiklik ve önemli ölçüde somutlaştırma yapılmıştır.

30.05.2024 - 18,6 Milyar Dolarlık Yatırım Potansiyeli İçin Hazır Mısınız?

Türkiye, yatırım ortamını iyileştirmek ve uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmek için önemli adımlar atmaktadır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile 2016'dan sonra ilk defa toplanacak olan Yatırım Danışma Konseyi, ülkemizin yatırım çekiciliğini artırmak adına kritik bir rol oynayacaktır.

17.05.2024 - 7501 No.’lu Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete 11 Mayıs 2024)

7501 No.’lu Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte özellikle yenilenebilir enerji yatırımları alanına yönelik önemli değişiklikler yapıldı. Tüm bu değişikliklerin ana hedefi, enerji sektörü ve madencilik alanındaki yatırımların önünü açarak Türkiye’nin enerji güvenliğini artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklemektir.

09.05.2024 - Şirketler Hukuku Kapsamındaki Yenilikler

Yılın başında şirketler hukukunda önemli değişiklikler yaşandı. Almanya'da Ortaklık Hukukunun Modernizasyonu Yasası (MoPeG) ile önemli bir reform yürürlüğe girdi. Avusturya'da şirket formları kataloğu, 1 Ocak 2024'ten bu yana ticari faaliyetler için yeni fırsatlar sunan 'esnek sermaye şirketi'ni içerecek şekilde genişletildi. Çin, 1 Temmuz 2024'ten itibaren şirketler hukukunda özellikle yabancı yatırımcıları ve yönetimi etkileyecek kapsamlı değişiklikler getirecek. Fransa, İtalya, Slovakya ve Türkiye'de de önemli gelişmeler var ve bunların her biri kurumsal ortama yeni yasal gereklilikler ve değişiklikler getirecek.

15.04.2024 - YÖK Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde Değişiklikler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikler, özellikle ortaöğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan öğrenciler için önemli yenilikler getiriyor.

25.03.2024 - Alliance: Siber Suçlar: Uluslararası Ödeme İşlemlerindeki Riskler

Günümüzde giderek daha fazla iş faaliyeti ve profesyonel etkinlik dijital dünyaya kayıyor. Koronavirüs pandemisi, bizi yeni gerçeklere uyum sağlamaya zorladığı için bu eğilime önemli ölçüde katkıda bulundu. Bu durum ve uzaktan çalışmanın verimliliği ve rahatlığı yeni bir çalışma gerçekliği yarattı ve bu da birçoğumuzun daha önce farkında olmadığı yeni riskleri beraberinde getirdi. Özellikle şirketlerin zarar görebileceği siber suçlardan bahsediyoruz.

28.02.2024 - ALMAN NİTELİKLİ İŞGÜCÜ GÖÇ YASASI

Federal Alman Hükümeti’nin Temmuz 2023’te nihai onayını verdiği Nitelikli İşgücü Göç Yasası‘nın ikinci aşaması 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu ikinci aşama, Avrupa Birliği dışından mesleki deneyime sahip profesyonellerin istihdamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

21.02.2024 - ENFLASYON MUHASEBESİ

30 Aralık 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 32415 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 555 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve düzeltme işlemlerinin usul ve esasları belirlenmiştir.

20.02.2024 - Alliance: Uluslararası Uzaktan Çalışma: Şirketler ve Çalışanlar İçin Vergisel Sonuçları

Hızla gelişen küresel işgücü ortamında uzaktan çalışma kavramı, modern işgücünün merkezi bir teması ve belirleyici bir özelliği haline gelmiştir. Bu bültende sınır ötesi uzaktan çalışma modelinin incelikleri vergi perspektifinden ele alınmakta ve hem işverenlerin hem de çalışanların farkında olması gereken karmaşık hususlar vurgulanmaktadır. Ayrıca sınırları aşan çalışma modelinin vergisel sonuçlarına ilişkin konular, vergi mukimliği, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, daimi işyerleri ve gelir vergisi kesintisi yükümlülükleri gibi konular da incelenmektedir.

12.01.2024 - Airbnb'de Yeni Dönem: Turizm Konutu İzin Belgesi

Kısa süreli konut kiralama platformu Airbnb ve diğer platformlar ile ilgili olarak Türkiye’de yeni bir dönem başladı. 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 7464 Sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 100 günden az süreyle konut kiralamak isteyenlerin, kiralama sözleşmesi yapmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan “Turizm Konutu İzin Belgesi" olarak adlandırılan izin belgesini almaları zorunlu hale geldi.

13.11.2023 - Tatil Mülkleri - Vergiler & Miras: Almanya, Fransa & Avusturya

Hayalden gayrimenkule: Tatil mülkleri her zaman cazip olmuştur, özellikle de klasik otel konaklamasından uzak tatillerin giderek daha popüler hale geldiği zamanlarda. Ancak tüm bu büyük ilgiye rağmen, maliyetleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu, fiili satın alma işleminin arızi maliyetleriyle başlar ve bir miras durumunda veraset ve intikal vergisine kadar uzanabilir.

Aşağıda, Almanya, Fransa ve Avusturya için bir mülkün satın alınması, devam eden operasyonlar, satış, bağış veya miras durumunda ortaya çıkabilecek dikkate alınması gereken maliyetleri inceliyoruz.

28.06.2023 - Yapay Zeka Yasası

Avrupa Parlamentosu yapay zekaya ilişkin ilk düzenlemeyi (''Yapay Zeka Yasası'') kabul ederek yasaya dönüştürülmesine bir adım daha yaklaştı. Konsey tarafından kabul edildiğinde, bu yasa şimdiye kadar çıkarılan ilk yapay zeka yasası olacak.

05.05.2023 - Alman Tedarik Zinciri Durum Tespit Yasası ("Alman Tedarik Zinciri Yasası")

Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası nedir? Hangi şirketler Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasasına uymakla yükümlüdür? Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası kapsamındaki yasaklı faaliyetler nelerdir? Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası kapsamında şirketlerin yükümlülükleri nelerdir? Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasasına uymamanın cezası nedir?

22.10.2021 - Türkiye Paris İklim Anlaşması’nı Onayladı

Paris Anlaşması iklim krizini önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 2015 yılında imzalanıp 2016 yılında yürürlüğe giren uluslararası bir anlaşmadır. Anlaşmanın amacı küresel ortalama sıcaklık yüzeyindeki artışı 2 derece ile sınırlandırmak mümkünse 1,5 derecenin altında tutmaktır. Sıcaklık artışının bu şekilde sınırlandırılması ile iklim değişikliği risklerinin azalacağı düşünülmektedir.

18.10.2021 - Yargıda E-Duruşma Dönemi Başladı

Covid-19 salgını ile birlikte adliyelerde alınmaya başlanan önlemler kapsamında elektronik duruşmaya geçiş sürecinde de hızlı gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen ve duruşmalara video konferans ile katılım olanağı getiren e-Duruşma sistemi, tarafların koronavirüsten korunmaları bakımından önemli olduğu kadar, yargı masraflarının azaltılması anlamında da büyük bir adım oldu.

Son dönemde Ulusal Yargı Ağı Projesi’nde (“UYAP”) yaşanan gelişmeler, UYAP’ın kullanımının artması ve birçok diğer kamu kurumunun da bu sisteme entegre edilmesi ile birlikte yargılama süreçlerinde yaşadığımız dijitalleşme süreci son olarak e-Duruşma imkanının da getirilmesi ile ivme kazanmıştır.

27.01.2021 -

Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru hayatımıza hızlı bir şekilde giren ve aynı hızla her gün gelişmeye devam eden bilişim teknolojileri ve İnternet, bugün gündelik yaşamın her alanında kendisine yer bulmaktadır. Bilişim dünyası, inovasyonlarla insan hayatını son derece kolaylaştırmış olmakla birlikte, bu durumun bir sonucu olarak kişisel verilerimiz de siber ortama aktarılmış bulunmaktadır. Bilişim sistemlerinin gerek bu denli geniş bir veri havuzunu bünyesinde barındırması, gerekse sağladığı kimlik gizleme olanağı hukuka aykırı sonuçlar doğuracak eylemlerin artmasına zemin hazırlamıştır. Bu eylemlerin artışı sonucunda da “bilişim suçu” kavramı hayatımıza girmiş ve bu suçlardan mağdur olanların korunması adına hem ulusal kanunlarla hem de uluslararası sözleşmelerle bu alanda düzenleme yapılması gerekliliği doğmuştur. Bu noktada bilişim suçlarını öncelikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“Kanun”) ardından 1 Temmuz 2004 tarihli Avrupa Birliği Siber Suçlar Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında incelemeyi gerekli görüyoruz.

12.01.2021 - Yargıda E-Duruşma Dönemi Başladı

Covid-19 salgını ile birlikte adliyelerde alınmaya başlanan önlemler kapsamında elektronik duruşmaya geçiş sürecinde de hızlı gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen ve duruşmalara video konferans ile katılım olanağı getiren e-Duruşma sistemi, tarafların koronavirüsten korunmaları bakımından önemli olduğu kadar, yargı masraflarının azaltılması anlamında da büyük bir adım oldu.

01.07.2020 - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun İşyeri Kirası ile İlgili Hükümleri

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) kira sözleşmelerine dair hükümleri, 01.07.2020 tarihinden itibaren işyeri kiraları için de uygulanmaya başlayacaktır.

01.05.2020 - Ticari iletişim ve Ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler

Günümüz çağında gelişen teknoloji ile gerek tüketicilerin gerekse tacirlerin yönelimleri elektronik ticaretin hızla yaygınlaşmasına ve buna bağlı sektörlerin gelişmesine sebep olmuştur. Elektronik ticaret, yalnızca kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını değiştirmekle kalmamış; tacirlerin reklam, tanıtım, kampanya gibi pazarlama pratiklerini de değiştirmiştir.