Rekabet ve Satım Hukuku

GEMS Schindhelm ekibi, antitröst ve satış kanunları uyarınca danışmanlık hizmeti verir ve şirketleri rekabet makamları ve mahkemeler nezdinde temsil eder. Bunların yanı sıra rekabet hukuku kapsamında sözleşmeler ve genel işlem şartlarına yönelik danışmanlık hizmetleri de sağlanmaktadır.