Dava Takibi & Tahkim

Tedarikçiniz önemli bir makinanın teslimi konusunda gecikti mi? Bir rakibiniz rekabet hukukuna aykırı davranışlarda bulunarak pazar payınızı elde etmeye mi çalışıyor? Bir müşteriniz üretiminin durmasından dolayı sizi mi sorumlu tutuyor?

Kimse uyuşmazlıklara taraf olmak istemez, ancak kendi haklarınızı korumanın veya üçüncü kişi taleplerini bertaraf etmenin pek çok yolu bulunmaktadır. Avukatlarımız, çekişmeli taleplerin bertaraf ve icra edilmesi konusunda çok yıllık deneyime ve uzmanlığa sahiptir. Bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde hangi hususların önem arz ettiğini biliyoruz ve haklarınızı hızlı ve etkili bir şekilde korumak için mevcut tüm hukuki yol ve araçlara başvuruyoruz. İster sözleşme hukukuna ilişkin müzakereler, ister alacak takibi, mahkeme dışı sulh görüşmeleri veya yargılama sürecinin takibi söz konusu olsun: müvekkillerimizin ihtiyaçlarını anlıyor ve tamamıyla onların başarısına odaklanıyoruz.

Bizim için uyuşmazlık çözümü, hedeflerinize ulaşmanıza enerjik ve etkili bir şekilde destek olmak anlamına gelmektedir. Her bir uyuşmazlık eşsiz olup bireysel bir strateji gerektirmektedir. Sizi hukuki uyuşmazlığın doğurduğu fırsatlar ve riskler hakkında bilgilendirip, başarıya ulaşma ihtimali en yüksek olan yolu seçiyoruz. Bu yol, dava öncesi sulh görüşmeleri, dava dışı sulh anlaşması, (ulusal veya uluslararası) tahkim yargılaması, arabuluculuk veya yargı yolundan ibaret olabilir. Bu bağlamda başarılı uyuşmazlık çözümü deneyim, bilgi ve sabrın yanı sıra vizyon, incelik ve kararlılık gerektirmektedir: stratejimiz, bu prensipler üzerine kurulmaktadır.

Elbette elde ettiğiniz başarıyı icra etmenize de yardımcı oluyoruz. Sınır aşan uyuşmazlıklarda uluslararası bağlarımız sizin için önemli bir avantaj teşkil etmektedir.

İster tazminat, teminat, haksız rekabet, ürün sorumluluğu, iş hukuku veya idare hukuku uyuşmazlıkları söz konusu olsun: uyuşmazlık çözümü konusunda bize tamamıyla güvenebilirsiniz.

Odak Noktalarımız

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku (telif hakları, patent hukuku, marka hukuku vs.)
 • Gayrimenkul Hukuku (inşaat ve kira hukuku)
 • Milletlerarası Özel Hukuk
 • Milletlerarası Usul Hukuku
 • İflas Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Ürün Sorumluluğu Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Haksız Rekabet Hukuku
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku

alanlarında olmak üzere:

 • Uyuşmazlıkların yargısal yoldan çözümü
 • Tahkim muameleleri
 • Arabuluculuk
 • Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü
 • Geçici hukuki korumaların elde edilmesi
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları
 • Hukuka aykırılıkların yargı önüne taşınması
 • İcra muameleleri
 • İflas muameleleri
 • Alacakların tahsili
 • Tüketici Hakem Heyetleri önünde temsil