Fikri Mülkiyet & İnternet Hukuku

İnovasyon, büyümenin ve girişimcilik başarısının temel taşlarından birini teşkil etmektedir. Ancak, devamlı artan rekabet, globalleşme ve teknolojik gelişim ortamında inovasyonları nasıl devamlı olarak sürdürebilir ve bunlardan faydalanabiliriz? İntihal ve sahtecilik, dünya çapında yüksek ticari zararlara sebep olmaktadır. Veri koruması ve veri güvenliği, resmi makamların odak noktasına yerleşmekte ve yüksek bir sorumluluk riski teşkil etmektedir. Fikri mülkiyet haklarının (Intellectual Property-kısacası “IP”) korunması ve savunulması ile bilgi teknolojilerinin (“IT”) güvenli bir şekilde geliştirilmesi, şirketlerin risk yönetimi çerçevesinde vazgeçilmez bir konuma sahiptir. GEMS Schindhelm’in IP/IT takımı bu alana ilişkin tüm konularda danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Haklarınızı ve geliştirdiğiniz teknolojileri korumak, bunlardan faydalanmak ve bunları mahkeme önünde savunmak ile ilgileniyoruz. Nihai hedefimiz, inovasyonlarınızın güvenliğini sağlamaktır.

Fikri mülkiyet haklarınızın tescili ve korunması konusunda size danışmanlık hizmetleri sağlamakta ve bu şekilde firmanızın büyümesini güvence altına almaktayız. Hizmetlerimiz, özel hukuktan kaynaklanan haklarınızın ihtiyati tedbirler ve davalar vasıtasıyla icra edilmesi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda hukuka aykırılıkların etkili bir şekilde bertaraf edilmesi için cezai kurumlar ve gümrük makamları ile birlikte çalışmaktayız. Bir rakibiniz, belirli bir faaliyetinizin durdurulması amacıyla size karşı hukuki işlem mi başlattı? Üçüncü kişilerin taleplerine ilişkin olarak size danışmanlık hizmetleri sağlıyor ve sizi temsil ediyoruz.

IT-hukuku alanında sizin için hukuki açıdan güvenilir yazılım geliştirme- ve lisans sözleşmeleri hazırlıyoruz ve size internet, domain, e-ticaret ve veri koruması konularında danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.