İcra ve İflas Hukuku

Kurumsal krizler çoğunlukla ticari ve hukuki açıdan keskin, hızlı ve aynı zamanda sancılı yeniden yapılanma önlemlerini gerektirirler. Ancak, böyle zamanlarda asıl önemli olan yeni büyüme beklentilerini ve fırsatları fark edebilmektir. İflastan kaçınmak veya üstesinden gelebilmek için hukuki açıdan hangi önlemler alınabilir? Kriz dönemlerinde özellikle hangi düzenlemelere uyum sağlanmalıdır? Şirket yönetimi iflasını ilan etmek zorunda mıdır? Kriz dönemlerinde ve iflasa yönelik diğer her türlü işlem ve süreçlerde sürdürülebilir finansal düzenlemeler ve yeniden yapılanma stratejilerine yönelik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Müdürlerin, yönetim kurulu üyeleri, hissedarlar ve denetim kurulu üyelerinin şahsi sorumluluğu riski, iflas alanındaki en mühim meselelerden biridir. Bu doğrultuda danışmanlık hizmetlerimiz sorumluluktan kaçınmaya ve size en güvenilir yolu sunmaya odaklıdır.

İflas etmiş bir borçludan alacaklı olmanız halinde ise iflas memuru ve borçluya karşı yapılacak her türlü hukuki işlemi sizin adınıza yürütürüz.

Kurumsal yapılanma komplike bir konu olup farklı hukuk alanlarından ve farklı ülkelerden disiplinlerarası ekiplerle çözümlenebilir. GEMS Schindhelm, yeniden yapılanma uzmanları ile oldukça nitelikli avukatlardan oluşan bir takım ile gereksinimleriniz ve beklentileriniz doğrultusunda sizin için mümkün olan en iyi çözüme ulaşmak üzere çalışmaya hazır olacaktır.

Odak Noktalarımız

  • Borçlu şirketlerin yeniden yapılandırılmasında strateji belirleme ve danışmanlık
  • İflas hukuku danışmanlığı
  • Fesih haklarına yönelik uygulamalar
  • Yurtdışındaki iflas prosedürlerine yönelik danışmanlık
  • Sorumluluk risklerine yönelik olarak müdürlere, yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulları ile pay sahiplerine danışmanlık (medeni hukuk, ceza hukuku, sosyal sigortalar ve vergi hukuku kapsamında)
  • Öz sermayenin ikamesi ve katkı paylarının yasaklanmış geri ödemesi
  • Alacaklı taleplerine yönelik icra işlemleri
  • Kurtarıcı şirketlerin kuruluşu
  • Aciz halde veya iflas halinde bulunan şirketlerin devralınması