Bankacılık ve Finans Hukuku

Uluslararası finans piyasaları her zamanki gibi ön planda bulunmaktadır. Yeni düzenlemeler müzakere edilmekte, finansman yapıları dinamik bir değişim göstermektedir. Bu sebeple firmaların hukuki sorunlarına ilişkin hızlı ve pratik çözümler elde etmesi büyük önem arz etmektedir.

Gems Schindhelm bünyesindeki uzman ekibimiz fırtınalı sularda güvenilir yön tayini için gerekli tecrübeye ve teknik bilgiye sahiptir. Mali yönetim ile ilgili tüm sorunlar bakımından büyük ve orta ölçekli şirketler ile uluslararası şirketlere, kamu kurumları, yerel ve uluslararası banka ve vakıflara tarafımızca danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Danışmanlık hizmetimizin kapsamı, sözleşmelerin düzenlenmesinden; mahkeme, tahkim kurulu ve idari makamlar nezdinde ve dışında gerçekleşmesi muhtemel işlem ve uyuşmazlıklara kadar uzanmaktadır.

Hedefimiz, finans ve bankacılığın en komplike alanlarında dahi sizlere basit ve pratik çözümler sunabilmektir. Projelerinizin başlangıcından itibaren tamamlanma aşamasına kadar uzun bir dönem boyunca müvekkillerimize refakat etmekte; projenin planlanmasından ve yeni ve inovatif finansmanın oluşturulmasından, ilgili sözleşmelerin müzakere ve hazırlanma sürecine dek destek sağlamaktayız.

Ekibimiz, halka arz, yerleştirme ve çeşitli formlardaki tahvil ihraçlarına eşlik etmekte ve yerel ve uluslararası kredi ve opsiyon işlemlerinde danışmanlık sağlamaktadır. Varlık Finansmanı ve Kiralama alanında faaliyet gösteren finansal şirketler ile ticari malların finansmanını yürüten sanayi şirketlerine danışmanlık yapmakta; bu proje ve işlemler için vergisel açıdan optimize edilmiş planlar geliştirmekteyiz.

Bir diğer odak noktamız, finansmanların düzenleyici ve denetleyici mevzuat kapsamında yönetilmesi, yasal yönden düzenlenmesi ve işlem veya proje kapsamında güvence altına alınması. Bildirim yükümlülükleri, piyasanın kötüye kullanımına ilişkin düzenlemeler, içeriden bilgilendirme yasağı ve kara para aklama düzenlemelerine ilişkin ihlaller ile muhtemel çıkar çatışmaları hakkında sizi bilgilendirmekte, riskleri ortadan kaldırmak için gerekli çözüm önerilerini sunmakta ve yetkili makamlar nezdinde sizi temsil etmekteyiz.

Yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere 26 lokasyonda, sınır ötesi projeler ile uzmanlarımız eşliğinde sizlere danışmanlık sağlamakla beraber size kişiselleştirilmiş çözümler sunmaktayız.

Odak Noktalarımız

  • Proje, emlak ve satın alma finansmanı (ara finansman dahil olmak üzere)
  • Sermaye piyasası işlemleri (halka arz dahil olmak üzere)
  • Özel yerleştirmeler
  • Yatırım fonları – kurulum ve denetleme (AIFMG dahil olmak üzere)
  • Bankacılık ve Menkul Kıymetler Düzenlemeleri
  • Kiralama Modelleri (satım ve geri kiralama dahil olmak üzere)
  • Grup içi finansman, nakit havuzu
  • Devralma hukuku
  • Kredi portföyü işlemleri (NPL dahil olmak üzere)
  • Konsorsiyum- ve kredi sözleşmeleri (LMA standardı)