Vergi Beyannameleri / Yıl Sonu Mali Tabloları

Yıllık mali tablolarınızı ticaret ve vergi hukukuna uygun olarak hazırlıyoruz. Bunu yaparken size seçenekleri ve yapılandırma olanaklarını gösteriyor ve vergi optimizasyonu için önerilerde bulunuyoruz. Yıllık finansal tabloların yasal olarak yayınlanmasının yanı sıra, bankalar ve kredi kuruluşları için dijital finansal raporların hazırlanmasını da sunuyoruz.

Hizmet yelpazemiz ayrıca ticari ve özel vergi beyannamelerinin hazırlanmasını, serbest çalışanlar için kârın belirlenmesini ve vergi makamlarına sunulmak üzere elektronik bilançoların hazırlanmasını da içerir. Bu hizmetlere vergi denetimleri sırasında temsil ve danışmanlık da dahildir.

Odak Noktalarımız

  • Tüm işletme türleri için yıllık mali tablolar ve kurumlar vergisi beyannameleri
  • Üç aylık gelir tablolarının ve yıllık bilançonun hazırlanması
  • Türk GAAP hesaplarının UFRS / Alman GAAP'a dönüştürülmesi
  • Serbest çalışanlar için kâr tespiti ve vergi beyannameleri
  • Özel şahıslar için vergi beyannameleri
  • Vergi denetimlerinde ve diğer denetimlerde temsil ve danışmanlık