Türk Ceza Hukuku’nda Bilişim Suçları ve Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi

Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru hayatımıza hızlı bir şekilde giren ve aynı hızla her gün gelişmeye devam eden bilişim teknolojileri ve İnternet, bugün gündelik yaşamın her alanında kendisine yer bulmaktadır. Bilişim dünyası, inovasyonlarla insan hayatını son derece kolaylaştırmış olmakla birlikte, bu durumun bir sonucu olarak kişisel verilerimiz de siber ortama aktarılmış bulunmaktadır. Bilişim sistemlerinin gerek bu denli geniş bir veri havuzunu bünyesinde barındırması, gerekse sağladığı kimlik gizleme olanağı hukuka aykırı sonuçlar doğuracak eylemlerin artmasına zemin hazırlamıştır. Bu eylemlerin artışı sonucunda da “bilişim suçu” kavramı hayatımıza girmiş ve bu suçlardan mağdur olanların korunması adına hem ulusal kanunlarla hem de uluslararası sözleşmelerle bu alanda düzenleme yapılması gerekliliği doğmuştur.

 

 

Yargıda E-Duruşma Dönemi Başladı

Covid-19 salgını ile birlikte adliyelerde alınmaya başlanan önlemler kapsamında elektronik duruşmaya geçiş sürecinde de hızlı gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen ve duruşmalara video konferans ile katılım olanağı getiren e-Duruşma sistemi, tarafların koronavirüsten korunmaları bakımından önemli olduğu kadar, yargı masraflarının azaltılması anlamında da büyük bir adım oldu.

 

 

Ticari iletişim ve Ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler

Günümüz çağında gelişen teknoloji ile gerek tüketicilerin gerekse tacirlerin yönelimleri elektronik ticaretin hızla yaygınlaşmasına ve buna bağlı sektörlerin gelişmesine sebep olmuştur. Elektronik ticaret, yalnızca kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını değiştirmekle kalmamış; tacirlerin reklam, tanıtım, kampanya gibi pazarlama pratiklerini de değiştirmiştir.