Havacılık & Taşımacılık Hukuku

GEMS Schindhelm, taşımacılık hukukuna dair tüm alanlarda faaliyet göstermektedir. Büromuz, yük taşımacılığı ve lojistik firmaları ile taşıma sigortacılarına düzenli olarak taşımacılık hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti sunmanın yanı sıra, ulusal ve uluslararası firmalara taşımacılık ve lojistik işlemlerinin optimize edilmesi konusunda destek sağlamaktadır. Multimodal taşımacılık, depolama ve lojistik sözleşmelerinin düzenlenmesi ile rücu taleplerinin ele alınması da büromuzun faaliyet alanı kapsamına girmektedir.

Taşımacılık hukukunun yanı sıra üzerinde yoğunlaştığımız bir başka alan ise havacılık hukukudur. GEMS Schindhelm, havayolu şirketleri ile bu şirketlerin ulusal ve uluslararası sigortacılarını temsil etmektedir ve yük hasarları ile yolcu sorumluluğu taleplerine dair çok yıllık deneyime sahiptir. GEMS Schindhelm ayrıca uçak hasarlarına ilişkin tüm talepleri ele almaktadır ve uçak kazalarında havayolu şirketlerine ilgili tüm alanlarda tam destek sağlamaktadır.

Yer hizmetleri, gümrük depoları ve antrepo sözleşmeleri gibi havayolu operasyonlarına ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi de büromuzun faaliyet alanına girmektedir.

GEMS Schindhelm bunun ötesinde tüm sivil havacılık düzenlemeleri hakkında eksiksiz bilgiye sahiptir.

Odak Noktalarımız

  • Taşımacılık, depolama ve nakliye sözleşmelerinin düzenlenmesi ve incelenmesi
  • Navlun ve yük hasarlarına ilişkin taleplerin yargısal yoldan ve dava dışı yoldan çözümlenmesi
  • Yolcu taleplerinin yargısal yoldan ve dava dışı yoldan çözümlenmesi
  • Uçak hasarlarına ilişkin taleplerin yargısal yoldan ve dava dışı yoldan çözümlenmesi