Rekabet Hukuku

Antitröst ve rekabet hukuku son yıllarda gerek Avrupa düzeyinde gerek ulusal düzeyde önem kazanmıştır. Antitröst ihlalleri sıklıkla fahiş para cezaları ile cezalandırılmakta ve şirketler için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple, antitröst ve rekabet hukukunun riskleri ciddiye alınmalı ve önceden yasal mevzuata uyum önlemleri alınmalıdır.

Birleşmelerin kontrolü, hakim durumun kötüye kullanılması, devlet desteği ve kartel soruşturmaları kadar teknoloji transferi, araştırma ve geliştirme ile özelleşme de günümüzde önem kazanan konu başlıklarındandır. Bu kapsamda yerel ve yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti vermekte ve bulundukları yerde, özellikle Belçika, Bulgaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye ve Brüksel’deki Avrupa Komisyonu nezdinde temsil etmekteyiz.

Bunun ötesinde rekabet kurumlarının yerinde incelemeleri ve diğer soruşturma işlemleri esnasında müvekkillerimize destek sağlamakta ve takip eden hukuki süreçler çerçevesinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Odak Noktalarımız

 • Ulusal rekabet otoriteleri tarafından yürütülen kartel soruşturmaları
 • Hukuki uygunluk/Denetim
 • Hakim durumun kötüye kullanılması
 • Birleşmelerin kontrolü
 • Devlet Desteği Mevzuatı
 • Dağılım mevzuatı
 • Özellikle aşağıdaki konularda sözleşme hazırlanması
 • Rekabet iş birliği
 • Dağılım ( örn. satış acentesi, bayilik ve franchise sözleşmeleri, seçimlik dağılım sistemleri, tedarik sözleşmesi, alım koşulları)
 • Lisanslar ve teknoloji transferi sözleşmeleri
 • Araştırma ve Geliştirme
 • Uzmanlaşma