Emre Kurt

LL.M.
Avukat
Ortak


Özgeçmiş

Emre Kurt, GEMS Schindhelm Ankara Ofisi'nin ortağıdır. 

2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul'da avukatlık stajını yapmıştır. 2007 yılında Queen Mary Londra Üniversitesi'nde yüksek lisans programını başarıyla tamamlamıştır. 

Emre Kurt'un "Uygulamalı Marka Hukuku" adında bir kitabı  ve hukuk dergilerinde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin en çok ziyaret edilen hukuk blog'larından birinin de editörüdür.

2010 yılından beri Ankara Barosu'na kayıtlıdır.