Telif Hakları

Müzik, yazılım, fotoğraf, çizim, planlar ve yazılı eserler özgün oldukları müddetçe telif hakları kapsamında korunur. Fikri mülkiyet hukuku alanında, gerek telif haklarınızın oluşumu gerekse önceliğe ilişkin belgelendirme işlemlerinin tamamlanması konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Telif haklarınızın marka, patent, faydalı model veya endüstriyel tasarım korunması ile birlikte korunması konusunda destek vermekte, lisans sözleşmeleri hazırlamakta ve sözleşme öncesi müzakereleri yürütmekteyiz. Telif hakkınızın ihlal edilmesi durumunda, sizi mahkeme önünde temsil etmekte ve savcılık önünde destek vermekteyiz.