Ticaret Hukuku / Compliance

Kanunlara aykırı hareket edilmesi, şirketler bakımından yüksek masraflara yol açan cezai sorumluluğun doğmasına sebep olabilir. Kanunların devamlı değişmesi, şirketlerin yürürlükteki mevzuata uygun davranmasını zorlaştırmaktadır.

Müvekkillerimize, ticaret hukukunun cezai yönlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri sağlamakta ve bu alanda şahısları ve şirketleri vekil olarak temsil etmekteyiz.

Önleyici tedbir olarak müvekkillerimizi Compliance (Kurumsal Uyumluluk) konusunda desteklemekteyiz. Günümüzde Compliance, cezai ve hukuki sorumluluk riskinin önüne geçilmesi bakımından şirketler için vazgeçilmez bir enstrüman teşkil etmektedir.