ALMAN NİTELİKLİ İŞGÜCÜ GÖÇ YASASI

Federal Alman Hükümeti’nin Temmuz 2023’te nihai onayını verdiği Nitelikli İşgücü Göç Yasası‘nın ikinci aşaması 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu ikinci aşama, Avrupa Birliği dışından mesleki deneyime sahip profesyonellerin istihdamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.. 

1. Mesleki Deneyime İlişkin Yeni Düzenlemeler

Yeni yasa kapsamında gelecekte, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen mesleki deneyime sahip vasıflı işçilerin, mesleki yeterlilikleri Almanya'da resmi olarak tanınmadan Almanya'da düzenlemeye tabi olmayan mesleklerde çalışmalarına izin verilecek. Bunun ön koşulu, işçilerin kendi ülkelerinde aldıkları en az iki yıllık mesleki eğitimin devlet tarafından tanınması ve bu meslekte en az iki yıllık deneyime sahip olmalarıdır. Ayrıca, Almanya'daki iş teklifi ya yıllık brüt 40.770 EUR maaş sağlamalı ya da potansiyel işveren bir toplu iş sözleşmesine tabi olmalıdır. Bu durumda, toplu iş sözleşmesine uygun bir maaş ("maaş eşiği") yeterlidir.

IT (bilişim teknolojisi) uzmanları için Alman işgücü piyasasına erişim daha da kolaylaşacak: Daha önce en az üç yıllık mesleki deneyim gerekirken, artık sadece iki yıl deneyim yeterli olacaktır ve üniversite diploması ile dil becerileri hala gerekli bir koşul değildir.

2. Yabancı Bir Mesleki Yeterliliğin Tanınması Amacıyla İkamet İzni

Almanya'daki yeterlilik kriterlerine katılım olanakları genişletiliyor. Maaş eşiğine ulaşılmamışsa da bir tanıma /denklik ortaklığı çerçevesinde ülkeye giriş ve istihdam mümkündür. Bu durumda, vasıflı işçi nitelikli istihdamı sağlamak amacıyla bir oturma izni alır, ancak gerekli tanıma / denklik prosedürü girişten sonra gerçekleştirilir. Bu, mesleki yeterlilik için denklik prosedürünün başlatılmasına veya girişten önce kısmi denklik bildiriminde bulunulmasına artık gerek olmadığı anlamına gelir. Potansiyel vasıflı işçi ve işveren sadece ülkeye giriş yapmadan önce tanıma prosedürünü başlatmayı ve mesleki yeterliliğin tanınması için başvuruda bulunmayı taahhüt etmelidir. Denklik ortaklığı için ön koşul, gelinen ülkede tanınan ve en az iki yıllık mesleki eğitim veya üniversite diploması gerektiren bir mesleki yeterliliğin varlığıdır. Ayrıca, A2 seviyesinde (GER - CEFR) Almanca dil becerisi de gereklidir.

3. Talebin Yüksek Olduğu Sektörlerde Kısa Süreli İstihdam

Alman Federal Çalışma Ajansı, yüksek talep gören belirli sektörler için bir kota belirleyebilir. Bu kota 2024 yılı için tüm sektörlerde 25.000 yabancı işçidir. Bu çerçevede, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen işçiler, aşağıdaki koşulları sağlamak kaydıyla, mesleki niteliklerine bakılmaksızın Almanya'da sekiz aya kadar (bir yıl içinde) çalışabilirler:

  • İşverenin toplu iş sözleşmeleri ile bağlı olması ve işçilerin yürürlükteki toplu iş sözleşmesi şartlarına uygun olarak istihdam edilmesi;
  • Haftalık çalışma süresinin en az 30 saat olması;
  • İşverenin tüm seyahat masraflarını karşılaması.

4. Üniversite Mezunu Vasıflı Çalışanlar İçin Mavi Kart

"AB Mavi Kartı", AB üyesi olmayan ülkelerden gelen vasıflı akademik profesyoneller için oturma iznidir. Gelecekte, daha da fazla vasıflı işçinin, aile birleşimi, daimî ikamet hakkı ve iş değiştirme imkânı ile ilgili elverişli düzenlemeleri olan AB Mavi Kartına sahip olması beklenmektedir.

5. İş Arama Amaçlı Fırsat Kartının Devreye Alınması

Haziran 2024'ten itibaren, iş arama amaçlı ikamet izni için yeni fırsat kartı uygulamaya konulacaktır. Yabancı diplomalarının tam denkliğini kanıtlayabilen üçüncü ülke vatandaşları, başka herhangi bir özel şart olmaksızın fırsat kartı alabilirler. Bunların dışında kalanlar ise yabancı bir üniversite diploması, en az iki yıl eğitim gördükleri ülkede devlet tarafından tanınan bir mesleki yeterlilik veya Alman Dış Ticaret Odası tarafından verilen bir mesleki yeterlilik belgesi sunmalıdır. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde, vasıflı işçiler Almanya'da yeterliklerinin tanınması, dil becerileri (Almanca veya İngilizce), mesleki deneyim, yaş, Almanya ile bağlantı ve beraberlerindeki hayat arkadaşlarının potansiyeli için puan toplamalıdır. Fırsat kartı için en az altı puan gereklidir. Fırsat kartı, kişinin geçiminin bu süre boyunca güvence altına alınabilmesi halinde en fazla bir yıl süreyle verilir.Autor: Senem Kathrin Güçlüer