Airbnb'de Yeni Dönem: Turizm Konutu İzin Belgesi

Kısa süreli konut kiralama platformu Airbnb ve diğer platformlar ile ilgili olarak Türkiye’de yeni bir dönem başladı. 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 7464 Sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 100 günden az süreyle konut kiralamak isteyenlerin, kiralama sözleşmesi yapmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan “Turizm Konutu İzin Belgesi" olarak adlandırılan izin belgesini almaları zorunlu hale geldi.

İZİN BELGESİ ALMA ŞARTLARI

Turizm Konutu İzin Belgesi almak için aşağıdaki şartları haiz olmak gerekmektedir:

  • Başvuru sahibinin, kiralanacak konutun tapu sahibi olması,
  • Başvuru sahibinin, kiralanacak konutun bulunduğu binada bulunan tüm kat maliklerinin oy birliği ile onayını almış olması,
  • Kiralanacak konutun, turizm amaçlı kiralamaya uygun olması.

İZİN BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru formu,
  • Tapu fotokopisi,
  • Kiralanacak konutun bulunduğu binada bulunan tüm kat maliklerinin oy birliği ile onayını gösteren belge,
  • Kiralanacak konutun yangın, elektrik, su, kanalizasyon gibi tesisatlarının ve yapısal güvenliğinin uygun olduğunu gösteren belgeler,
  • Kiralanacak konutun temizlik ve bakımının düzenli olarak yapıldığını gösteren belgeler.

İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Turizm Konutu İzin Belgesi başvurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden online olarak veya bizzat Bakanlığa başvuru şeklinde yapılabilir.

İZİN BELGESİ BAŞVURUSU SÜRECİ

Başvuru, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilecek ve başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, başvuru sahibine Turizm Konutu İzin Belgesi verilir.

İZİN BELGESİ ÜCRETİ

Turizm Konutu İzin Belgesi ücreti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek ve başvuru tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

İZİNSİZ KİRALAMANIN CEZASI

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin TL para cezası uygulanacak ve izin belgesi almaları için 15 gün süre verilecektir. Verilen 15 günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin TL para cezası uygulanacak olup izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 gün süre tanınacaktır. Bu sürenin sonunda faaliyetlerine izinsiz devam edenler hakkında uygulanacak idari para cezası 1 milyon Türk Lirasıdır.

DÜZENLEMENİN UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ

Turizm Konutu İzin Belgesi zorunluluğu, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak, düzenlemenin uygulamaya geçirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerekli hazırlıkların yapılması gerekiyor.

Turizm Konutu İzin Belgesi zorunluluğu, Airbnb'de kayıt dışılığı azaltacak ve vergi gelirlerini artıracak olması açısından olumlu bir gelişmedir. Ayrıca, kiralama faaliyetinin regüle edilmesi, tüketici açısından daha güvenli bir ortam yaratacaktır. Ancak, söz konusu düzenlenmenin kiralama fiyatlarına ne şekilde etki edeceği ise henüz net değildir. Bu noktada, düzenlemenin uygulamaya nasıl geçeceği belirleyici olacaktır.Autor: Emre Kurt
Autor: Müge Şengönül