Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku konusunda danışmanlık ihtiyacı yalnızca önemli stratejik kararlar anlamında değil, sıradan işler anlamında da ortaya çıkmaktadır. Küçük, orta ve büyük ölçekte şirketlere şirket hukukuna dair her alanda kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Bu anlamda tavsiyelerimiz özel kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere tüm şirket türlerini kapsayacak şekilde, şirketin yasal yapısının belirlenmesi ve kuruluşundan, kriz halinde veya halefiyet durumlarında şirketler hukukuna uygun şekilde yeniden yapılanmaya kadar değişkenlik göstermektedir.

Tavsiyelerimiz bütünüyle iş hedefleriniz doğrultusunda şekillendirilmektedir. Sizin izin özellikle sözleşmelerin oluşturulmasında kişisel çözümler geliştirilmekte ve bu anlamda gelecekteki muhtemel gelişmeler öngörülmektedir. Bu yalnızca ileri seviyede hukuk birikimini değil kapsamlı bir ticari farkındalığı da gerektirmektedir. Avukatlarımız şirketlere ilişkin tüm kurumsal alanlarda hizmet vermiş, yıllar içerisinde deneyim kazanmış uzmanlardır. Gereksinimleriniz doğrultusunda şekillendirilmiş bir uygulama planı oluşturmakta ve ticari anlamda uygun, geleceğe yönelik çözümleri sizinle birlikte geliştirmektedirler.

Şirketler hukuku danışmanlığı size sunulan öneri ve tavsiyelere entegre edilmiştir. Bu anlamda size şirket yapılarının vergi optimizasyonu ile ilgili tüm konularda kapsamlı tavsiyeler verilmektedir ve ayrıca gerektiği hallerde sermaye piyasası, istihdam ve rekabet hukuku alanlarında uzmanların deneyimlerinden yararlanılabilmektedir.

Odak Noktalarımız

 • Hukuki formun belirlenmesi ve ileriye yönelik olarak sözleşmelerin oluşturulması
 • Kurumsal yönetim ve bu anlamda özellikle yöneticileri, yönetim kurulu üyelerini, denetim kurullarını ve danışma komitelerini için iş kodlarının belirlenmesi
 • Sermaye artışları, şirket karına katılma hakkı, hissedar kredileri ve dönüştürülebilir tahviller gibi sermaye alım ölçütleri
 • Başta halka açık şirketler olmak üzere şirketlerin yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi
 • Şirket organlarına -başta sermaye artırımı ve muhafazası olmak üzere- sorumluluklarına ilişkin tavsiyelerde bulunulması
 • Yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetim kurullarının sorumluluğu
 • İşçi katılım programlarının oluşturulması ve uygulanması
 • Şirket hissedarları arasındaki ya da hissedarlar ve şirket organları arasındaki uyuşmazlıkların çözümü
 • Şirketlerin ve pay sahiplerinin paylarının birleştirilmesi, bölünmesi ve devri
 • Sendika sözleşmelerinin oluşturulması
 • Şirket birleşmelerinde değişim oranının gözden geçirilmesi, satın alma yolu ile ortakların ortaklıktan çıkartılması halinde tazminata ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi konularında tavsiye verilmesi ve temsil sağlanması
 • Genel Kurul kararlarının iptali