Birleşme ve Devralmalar

Sunmakta olduğumuz danışmanlık hizmetleri, şirketlerin ya da ortaklıkların alımı veya satımı hallerinde gerekli olabilecek tüm ticari işlemleri kapsamaktadır. Niyet mektubundan, işlemin yapılandırılmasına ve yönetilmesine, durum tespiti ve sözleşme hazırlık aşaması ve sonlanmasına kadar ticari işlemin tüm aşamalarında size eşlik edilmektedir. Müvekkillerimiz, uluslararası şirketler ve kamu şirketleri olmakla birlikte bunun yanında orta ölçekli şirketler ve büyük ölçekli aile şirketleridir.

Şirketler hukuku, sermaye piyasası, vergi, istihdam, ticaret birliği ve rekabet hukuku alanlarında tecrübe sahibi uzmanlara başvurularak, şirketlerin birleşme ve satın alımları anlamında kapsamlı bir danışmanlık hizmeti garanti edilmektedir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda özel olarak hazırlanmış disiplinler arası ve (gerektiği hallerde) uluslararası ekipler birlikte çalışarak sınır ötesi işlemler de dahil olmak üzere kişiye özel çözümler geliştirmeyi garanti etmektedirler.

Odak Noktalarımız

 • Ön sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi (örneğin; niyet mektubu, gizlilik ve münhasırlık sözleşmeleri, ön protokol, mutakabat anlaşması)
 • Hukuki durum tespit formlarının (alıcı ve satıcı taraf) hazırlanması, düzenlenmesi, uygulanması ve veri muhafaza işlemlerinin organize edilmesi
 • Ticari işlemlerin yapısının belirlenmesi, yönetilmesi (varlıklara ve hisse devrine ilişkin anlaşmalar) ve şirket satın alma araçlarının kurulması
 • Ticari işlemler için gerekli sözleşmelerin ve evrakların biçimlendirilmesi ve müzakere edilmesi, ortaklık anlaşmalarının ve iştirak sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi
 • İş ortaklıklarının oluşumunda danışmanlık hizmeti verilerek destek olunması
 • Satın alma sonrası yeniden yapılandırma, kurumsal hizmetler, birleşme sonrası entegrasyon, ihbar ve yayın mükellefiyeti dahil olmak üzere kapanış sonrası hizmetler
 • Yapısal devir süreçlerinde verilecek danışmanlık hizmeti (teklif verme süreci)
 • Kazancın finanse edilmesi, kredilerin ve gizlilik anlaşmalarının müzakere edilmesi
 • Kriz ve acizlik hallerinde birleşme ve satın alma işlemleri, yeniden yapılandırma
 • Şirket ve ortaklık satın alımlarından kaynaklanan hak ve tazminat taleplerinin uygulanması
 • Birleşme ve devralma hukuku
 • Özelleştirmeler
 • Satın alma işlemlerinin yönetimi
 • Şirket halefiyeti