27. ULUSLARARASI AR-GE PROJELERİ IraSME ÇAĞRISI

Farklı ülkelerden finansman sağlama programı ağı olan IraSME, KOBİ’lerin araştırma ve geliştirme projelerini destekleyen 27. Uluslararası Ar-Ge Projeleri IraSME Çağrısı için son başvuru tarihinin 31 Mart 2021 olduğunu duyurdu. Bu broşürde 27. IraSME çağrısının ayrıntılarını açıklamaya çalışacağız.

IraSME Kimdir?

 • IraSME – Küçük  ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası araştırma faaliyetleri.
 • IraSME, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) arasındaki işbirliğine dayalı araştırma projeleri ve yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı için ulusal ve bölgesel finansman programlarının sahibi veya yöneticisi olan bakanlıklar ve finansman kurumlarından oluşan bir ağdır.
 • IraSME, aynı hedefi paylaşan farklı ülkelerden ya da bölgelerden oluşan bir finansman sağlama ağıdır. Bu hedef;  küçük işletmeleri inovasyon çabalarında desteklemektir.
 • Ağ, AiF Projekt Limited Şirketi tarafından koordine edilmekte ve Almanya Federal Ekonomik ve Enerji Bakanlığı (BMWi) tarafından finanse edilmektedir.

Neden bir IraSME projesine katılmalısınız?

Bir IraSME projesine katılmak, KOBİ'lerin ve Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının yeni ortaklıklar kurmalarına, kendi ülkelerinde veya bölgelerinde bulunmayan bilgi ve kaynaklardan yararlanmalarına ve dış pazarlar hakkında fikir edinmelerine olanak tanır. IraSME finansman sağlama ajansları, proje fikirleri için yeni ortaklar bulma konusunda başvuru sahiplerini destekler.

27. Çağrı’ya hangi ülke ve bölgeler katılabilir? Yerel finansman kuruluşları nelerdir?

 • Alberta (Kanada): Alman – Kanada Yenilik ve Araştırma Merkezi 
 • Avusturya: Avusturya Araştırma Teşvik Ajansı (FFG)
 • Brezilya: EMBRAPII - Brezilya Endüstriyel Araştırma ve Teknolojik Yenilik Ajansı
 • Flaman (Belçika): Flaman Yenilik ve Girişimcilik
 • Almanya: AiF Projekt Limited Şirketi (BMWi için ZIM proje yönetim ajansı)
 • Lüksemburg: Luxinnovation
 • Rusya: Küçük Yenilikçi İşletmeler için Yardım Vakfı (FASIE)
 • Türkiye: Tübitak – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
 • Valon (Belçika): Valon Kamu Hizmeti (SPW)

IraSME ne tür finansman sağlıyor?

 • Yeni ürünlerin, süreçlerin ya da Teknik hizmetlerin geliştirilmesi.
 • İlk fikirden olası bir prototipe kadar teknik geliştirme.
 • Finansman sağlanan her ortak için önemli teknik riskleri gösteren Ar-Ge.
 • Minimum gruplaşma: 2 katılımcı ülke/bölgeden 2 şirket.

IraSME projesi nedir?

Genel olarak, IraSME projeleri, yeni veya mevcut ürünleri, süreçleri veya teknik hizmetleri iyileştirmek için önemli teknik riskler içeren araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsamalıdır. Bu doğrultuda açıkça tanımlanabilecek proje sonucu da gerçek pazar fırsatlarını göstermelidir.

IraSME projeleri konsorsiyumu hem olabildiğince küçük hem de gerektiği kadar büyüktür. Proje, amacını gerçekleştirmek için gerekli teknik uzmanlığa sahip iki farklı katılımcı ülke/bölgeden en az iki KOBİ'den oluşur.

Konsorsiyumdaki her ortak, teknik uzmanlıklarına göre geliştirmede farklı bir role sahip olmalıdır.

Finansman koşulları nelerdir?

Koşullar, bütçe kısıtlamaları ve finansman oranları ülkeden ülkeye değişir ve diğer kriterlerin yanı sıra şirket büyüklüklerine ve konsorsiyum yapılarına da bağlıdır.

Büyük ölçüde değişebilir olmakla birlikte ortak başına ortalama finansman tutarı yaklaşık 100 bin Euro civarındadır.

Türkiye için finansman koşulları nelerdir?

 • Katılımcılar, 1071 Programı (Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Artırılması Destek Programı) ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliği kurallarına uymalı ve tekliflerini buna göre sunmalıdır.
 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı tavsiye ve tercih edilir.
 • Finansman oranı: Toplam maliyetlerin % 100'üne kadar yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları,% 75'ine kadar küçük ve orta ölçekli işletmeler ve % 60'ına kadar büyük işletmeler.
 • Proje bütçesi 2 milyon Türk Lirasını geçemez. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için ek olarak proje teşvik primi ve genel giderler ödenir.
 • Komisyonca kabul edilen masraflar arasında ekipman, sarf malzemeleri, personel maliyetleri, seyahat, danışmanlık ve hizmet tedariki bulunur.
 • Projeler, 3 yıla kadar bir süre için finanse edilebilir.

Başka sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

 

Gürkan Erdebil

Kıvanç Demirelli

Elif Tütüncü

Seçkin Serpil